Hình nền iPad mini mới cho iPhone

- 04.10.2021

Trong số các thiết bị mà Apple công bố vào tháng 9 năm 2021, tất cả iPad mini thế hệ thứ 6 được rất nhiều sự quan tâm. Thiết bị có kích thước nhỏ này hiện có màn hình tràn cạnh và nút nguồn Touch ..