Avatar – Bổ sung các tính năng cho Memoji & Animoji

- 11.11.2021

Memoji là một tính năng mới được Apple ra mắt từ iOS 13 để làm cho người dùng thể hiện được hết cảm xúc của bản thân qua những biểu tượng cảm xúc có thể cấu hình để trông giống bạn hơn. ..