Appaze 2 – Sử dụng cài đặt riêng biệt cho mỗi ứng dụng của bạn

- 16.02.2020

Khi bạn mở Youtube thì bạn có lẽ sẽ muốn tăng độ sáng hoặc âm lượng của nó đến mức tối đa, nhưng khi sử dụng một ứng dụng khác thì bạn lại muốn nó thấp hơn. Điều này bắt buộc bạn phải kéo Trung tâm điều khiển lên để điều chỉnh mỗi khi tôi mở từng ứng dụng. Có cách nào nhanh hơn không?

Có! Một tinh chỉnh Jailbreak mới được phát hành có tên là Appaze 2 của nhà phát triển iOS AnthoPak sẽ hữu ích cho bạn. Nếu bạn không hiểu, Appaze 2 cung cấp cho bạn khả năng cài đặt riêng biệt độ sáng, âm lượng, kết nối dữ liệu di động hoặc Wi-Fi và hơn nữa cho mỗi ứng dụng khi bạn mở nó.

Như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình ở trên, Appaze 2 có thể được mở trong menu 3D Touch hoặc Haptic Touch từ màn hình chính khi bạn chạm mạnh vào từng ứng dụng. 

Sau khi bạn cài đặt Appaze 2, bạn sẽ thấy ngăn tùy chọn trong ứng dụng Cài đặt nơi bạn có thể cấu hình tinh chỉnh theo ý thích của mình:

Tại đây, bạn có thể:

  • Bật hoặc tắt Appaze 2
  • Chọn giữa một chủ đề sáng hoặc tối
  • Cấu hình các phím tắt sẽ xuất hiện
  • Hiển thị thông tin khi cài đặt
  • Khôi phục mức âm lượng khi thoát khỏi ứng dụng
  • Khôi phục mức độ sáng màn hình khi thoát khỏi ứng dụng
  • Chọn các phím tắt được duy trì khi bạn thoát khỏi một ứng dụng
  • Hiển thị thanh trượt âm lượng
  • Hiển thị thanh trượt độ sáng
  • Hoạt hình khi bạn điều chỉnh độ sáng

Nếu như bạn muốn thử Appaze 2 thì bạn có thể mua nó từ kho Packix chỉ với 1.99 đô la hoặc dùng thử miễn phí từ kho lưu trữ của Kênh Táo trong Cydia hoặc Sileo. Tinh chỉnh hỗ trợ các thiết bị iOS 11, 12 và 13 đã được Jailbreak.

Bạn có thích Appaze 2?