Apple cung cấp bản dùng thử miễn phí để nâng cấp bộ nhớ iCloud

- 26.05.2018

Apple đã âm thầm giới thiệu bản dùng thử miễn phí 1 tháng cho gói lưu trữ iCloud trả phí của mình. Chương trình khuyến mãi đang hoạt động nếu bạn không thanh toán cho đăng ký và đã đạt đến giới hạn 5 GB của mình. Bằng cách tận dụng lợi thế của chương trình khuyến mãi, iCloud sẽ sao lưu tất cả các thiết bị iOS của bạn mà không lo lắng về việc đạt đến giới hạn bộ nhớ.

Quảng cáo bật lên trên màn hình thiết bị iOS của bạn khi bạn cố gắng thực hiện sao lưu thiết bị iOS và đã vượt quá giới hạn miễn phí. Bạn sẽ thấy:

“Bạn không có đủ dung lượng trong iCloud để sao lưu iPhone của bạn. Gói dung lượng 50 GB cung cấp cho bạn nhiều không gian để tiếp tục sao lưu iPhone của bạn. Tháng đầu tiên của bạn miễn phí và chỉ sau $0.99 mỗi tháng. ”

Apple luôn cảnh báo bạn khi bạn đã vượt quá giới hạn 5 GB, đây dường như là lần đầu tiên công ty cung cấp chương trình khuyến mãi để nâng cấp miễn phí.

Nhấn vào nút Nhận 50 GB miễn phí trong 1 tháng sẽ đưa bạn đến màn hình Thay đổi gói bộ nhớ trong cài đặt iCloud.

Các tùy chọn miễn phí có sẵn trên mỗi cấp lưu trữ iCloud của Apple, bao gồm gói 50GB với giá $0.99 mỗi tháng, 200GB cho $2.99 mỗi tháng và gói 2TB với $9.99 mỗi tháng.

Sau tháng miễn phí của bạn, bạn sẽ bị tính phí hàng tháng cho việc đăng ký trả phí của mình. Nếu bạn hủy trước khi kết thúc tháng đầu tiên, bạn sẽ không bị tính phí và tài khoản của bạn sẽ bị hạ cấp xuống 5GB. Bạn có thể hạ cấp (hoặc nâng cấp) gói dung lượng iCould của mình bất kỳ lúc nào.

Để xem gói dung lượng iCloud hiện tại của bạn trên iOS và có thể thực hiện thay đổi:

1) Nhấp vào ứng dụng Cài đặt và nhấp vào tài khoản của bạn ở đầu trang.

2) Chọn iCloud.

3) Chọn Quản lý bộ nhớ.

4) Chọn Thay đổi gói bộ nhớ.

Bạn sẽ tận dụng lợi thế của chương trình khuyến mãi lưu trữ iCloud này?