Bạn đã có thể chọn Wi-Fi và Bluetooth nhanh hơn từ Trung tâm kiểm soát trên iOS 13

- 05.06.2019

Có rất nhiều tinh chỉnh Jailbreak có khả năng cho phép bạn mở danh sách các mạng Wi-Fi và thiết bị Bluetooth ngay trên Trung tâm kiểm soát. Nhưng trên iOS 13 mới nhất của Apple, người dùng có thể nhanh chóng truy cập danh sách các mạng Wi-Fi cũng như các thiết bị Bluetooth được kết nối trước đó ngay trên Trung tâm kiểm soát.

Cách sử dụng có vẻ tương tự như tinh chỉnh WeatherVane, người dùng chỉ cần nhấn và giữ vào các nút Wi-Fi hoặc Bluetooth ở Trung tâm kiểm soát để hiển thị danh sách cho các cài đặt này.

Ngoài việc hiển thị danh sách các tùy chọn khả dụng, người dùng cũng có một lối tắt đến các trang Cài đặt Wi-Fi và Bluetooth mà họ có thể nhấn để mở ngay các trang Cài đặt cho các tính năng hệ thống này.

Có vẻ như Apple đang thực hiện hóa dần dần các tính năng mà chỉ khi Jailbreak mới có được. Điều này đã được chứng minh khi Apple bổ sung thêm Chế độ tối trên phiên bản iOS 13 mới nhất của họ. Tính năng này sẽ giúp người dùng iOS thuận tiện hơn trong việc chuyển đổi mạng Wi-Fi hoặc kết nối với thiết bị Bluetooth của họ mà không phải mở ứng dụng Cài đặt.

Bạn có đang trải nghiệm iOS 13 beta mới nhất của Apple không?