Bình luận trên Reddit mới nhất của Saurik về Cydia cho iOS 11

- 07.01.2018

Saurik tiết lộ vài tuần trước rằng anh đang làm việc với Cydia và Mobile Substrate trên iOS 11, nhưng một bình luận mới được đăng trên Reddit bởi cha đẻ của Cydia (Saurik) đã làm cho chúng ta biết rõ hơn tiến độ công việc của ông ấy.

Một trong những điểm nổi bật chính của bình luận do Saurik nói rằng ông đang hợp tác với một nhà phát triển Jailbreak nổi tiếng trong làng Jailbreak để nhanh chóng hoàn thành Cydia cho iOS 11 ổn định nhất. Nhà phát triển đó vẫn muốn ẩn danh vào thời điểm này, nhưng rồi sẽ lộ ra trong thời gian sắp tới.

Saurik dường như đang làm việc để cải tiến Mobile Substrate trở nên tốt hơn . Nó rãnh Jailbreakd thay cho một cơ chế móc nối dyld mà làm cho cả toàn bộ nền tảng ổn định và hiệu quả hơn.

Đoạn sau đây từ nhận xét của Saurik giải thích chi tiết của Saurik:

The architecture without the “jailbreakd” is much cleaner: it means that there isn’t some weird coordination boundary halfway between Substrate and the jailbreak; and the runtime stability will be a lot better: what people seem to want “jailbreakd” to do involves walking through data structures in the kernel – without the locks required to do that, and in a “slow” manner from userspace (increasing the likelihood of various race conditions) – every time processes spawn and Subtrate has to manage code injection.

And it just isn’t necessary.

Ngoài ra, Saurik cũng đề cập đến những hạn chế trong iOS 11 thu hẹp khả năng dựa trên Unix trên một thiết bị Jailbroken. Điều đó nói rằng, hệ điều hành của Apple (cả bây giờ và tương lai) có thể có khả năng làm cho các thiết bị pwned ít khả năng hơn trong nhiều năm qua.

Đạo đức của toàn bộ câu chuyện là Saurik phải làm việc cực nhọc để làm cho mọi thứ hoàn toàn tương thích và chúng ta nên biết ơn vì những nỗ lực mà ông ấy đã bỏ ra thay vì chỉ ngồi chửi rủa ông ấy. Cho đến khi cả Cydia và Mobile Substrate đều sẵn sàng cho iOS 11, đây là tin tuyệt vời cho bất cứ ai muốn tận dụng các công cụ như LiberiOS để Jailbreak iOS 11.1.2.