Cách bắt buộc khởi động lại iPhone 8 hoặc iPhone 8 Plus

- 26.09.2017

Khởi động lại thiết bị sẽ là cách đưa bạn thoát khỏi nhiều điều tồi tệ khi sử dụng iOS. Chả hạn nếu một ứng dụng của bạn bị đơ và tất cả các nút đều không có tác dụng khiến bạn không thể thực hiện được bất cứ điều gì trên iPhone, thì tất nhiên khởi động lại là cách duy nhất để bạn thoát khỏi nó.

Bắt buộc phải khởi động lại iPhone đã phát triển cùng với những đặc tính cho phần cứng và phần mềm mới đang được phát hành. Với sự ra đời của iPhone 8 và iPhone 8 Plus, Apple đã giới thiệu một cách mới để buộc khởi động lại thiết bị này và chúng tôi sẽ cho bạn biết cách để sử dụng.

Cách để khởi động lại iPhone 8 của bạn

1) Nhấn và nhanh chóng nhả nút Tăng âm lượng.

2)  Sau đó nhấn và nhanh chóng nhả nút Giảm âm lượng.

3)  Cuối cùng bấm và giữ nút Nguồn cho đến khi bạn nhìn thấy logo của Apple. Lưu ý bạn không nên thả ra khi màn hình chuyển sang màu đen. Thay vào đó, giữ cho đến khi bạn thấy biểu tượng của Apple trên màn hình của bạn, khi đó bạn có thể thả nút này ra.

iPhone 8 của bạn sẽ khởi động lại sau khi làm theo các bước ở trên.