DopeSettings – Đổi tên các mục tại Cài đặt trên iPhone

- 29.11.2017

Trong bài viết các tinh chỉnh mới trong Cydia tuần trước, tôi đã bỏ quên một tinh chỉnh miễn phí mới được gọi là DopeSettings bởi nhà phát triển iOS ARX8x. Khi tôi cài đặt nó, nó đã khiến cho mọi người xung quanh tôi phì cười vì lạ mắt.

Ngay trong cửa sổ Cài đặt, DopeSettings đặt lại tên cho một số mục  tùy chọn của ứng dụng Cài đặt của bạn bằng hàng loạt các cụm từ thay thế vui nhộn:

Theo nhà phát triển, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách điều hướng tới đường dẫn /private/var/mobile/Library/Preferences/xyz.xninja.dopesettings.plist bằng trình duyệt hệ thống tệp (chẳng hạn như Filza và iFile) và mở tệp .plist:

Sau khi mở mục xyz.xninja.dopesettings.plist, hãy tìm chuỗi của mục mà bạn muốn thay đổi và đổi tên nó thành những gì bạn muốn hiển thị trong ứng dụng Cài đặt.  Không được thay đổi cặp giá trị có mã <key> bao quanh.

Đây là ví dụ về một cặp giá trị trong tệp:

<key> net.whatsapp.WhatsApp </ key>
<string> WhatsApp </ string>

Thay đổi  chuỗi tên tùy chỉnh bằng văn bản  bạn muốn:

<key> net.whatsapp.WhatsApp </ key>
<string> Đặt bất cứ thứ gì bạn muốn ở đây </ string>

Để đặt lại giá trị về mặc định, chỉ cần làm cho chuỗi trống, như sau:

<key> net.whatsapp.WhatsApp </ key>
<string> </ string>

Bạn cần Respring thiết bị của bạn sau khi thực hiện thay đổi để đảm bảo chúng có hiệu lực. Thậm chí bạn cần buộc phải thoát khỏi ứng dụng Cài đặt từ Đa nhiệm và khởi động lại ứng dụng để xem các thay đổi của bạn.

Nếu bạn thích tùy chỉnh mọi thứ và muốn thử DopeSettings cho chính mình, sau đó bạn có thể lấy nó miễn phí từ kho BigBoss của Cydia. Các tinh chỉnh hoạt động trên tất cả các thiết bị Jailbreak  iOS 10.

Bạn nghĩ gì về DopeSettings? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.