Home Page Reordering Enabler – Sắp xếp các trang trên màn hình chính như trên iOS 15

- 18.11.2021

Trên iOS 15 thì Apple đã thêm một tính năng mới cho phép người dùng iPhone sắp xếp lại các trang màn hình chính theo cách họ muốn. Nhưng các nhà phát triển cho biết tính năng này thực ra đã có sẵn trên iOS 14 và Apple cố tình ẩn nó cho đến khi họ phát hành iOS 15.

Điều này đã khiến cho nhà phát triển iOS Tomasz Poliszuk phát hành một tinh chỉnh Jailbreak mới có tên là Home Page Reordering Enabler với mục đích kích hoạt lại tính năng bị ẩn này trên iOS 14. Như ảnh chụp màn hình ở trên, bạn có thể sắp xếp lại các trang trên màn hình chính của iOS 14 một cách hiệu quả như trên iOS 15.

Theo nhà phát triển, tính năng này được bổ sung vào iOS 14 nhưng Apple đã không kích hoạt nó cho đến khi họ phát hành iOS 15. Tinh chỉnh này chỉ đơn giản là kích hoạt lại nó và nó cách hoạt động cũng tương tự như trên các thiết bị iOS 15 hiện tại.

Nếu như bạn quan tâm đến tính năng sắp xếp màn hình chính như trên iOS 15 thì bạn có thể tải về Home Page Reordering Enabler miễn phí từ kho lưu trữ BigBoss thông qua trình quản lý gói yêu thích của bạn. Xin lưu ý rằng tinh chỉnh chỉ hỗ trợ các thiết bị iOS 14 đã Jailbreak và nó cũng có mã nguồn mở trên trang GitHub của nhà phát triển.

Bạn có thích tính năng sắp xếp màn hình chính như trên iOS 15 không?