iBlockX – Kiểm soát các thông báo đến từ các ứng dụng của bạn

- 15.11.2020

Mặc dù bạn có thể tắt tiếng riêng cho từng liên hệ trong ứng dụng tin nhắn, nhưng nó không cung cấp đủ quyền kiểm soát nếu bạn sử dụng nhiều ứng dụng của bên thứ ba để giữ liên lạc với bạn bè và gia đình.

iBlockX là một tinh chỉnh Jailbreak mới được phát hành bởi các nhà phát triển iOS Greg0109 và MeBlackHat sẽ hữu ích cho bạn. Nó cung cấp cho người dùng một loạt các lựa chọn để tắt tiếng cuộc gọi và các thông báo khác trên mỗi liên hệ và cho một số ứng dụng khác nhau trong khung thời gian do người dùng cài đặt cho dù đó là các ứng dụng của bên thứ ba.

iBlockX có thể được sử dụng để chặn cuộc gọi và thông báo từ một số liên hệ nhất định ngay cả khi chúng đến từ các ứng dụng của bên thứ ba như Discord, Telegram, Hangouts, Signal, Snapchat, TikTok và một số liên hệ khác. Người dùng cũng có thể chỉ định thời gian “im lặng” chẳng hạn như thời gian mà họ có thể không muốn bị làm phiền.

Sau khi cài đặt, bạn có thể cấu hình iBlockX theo ý thích của mình:

Tại đây, bạn có thể:

 • Bật hoặc tắt iBlockX
 • Chọn bỏ chặn hoặc sẽ chặn các liên hệ đã chọn.
 • Chọn liên hệ từ danh sách liên hệ của bạn và cấu hình cách thức và thời điểm bạn sẽ tắt tiếng nó.
 • Bỏ qua các khối thời gian
 • Chọn âm thanh phát khi một liên hệ bị chặn cố gắng liên hệ với bạn
 • Đổi màu thanh trạng thái nếu một liên hệ bị chặn cố gắng liên hệ với bạn
 • Ẩn các biểu tượng thông báo
 • Nhiều hơn nữa…

Khi chọn một liên hệ, bạn sẽ có thể cấu hình các lựa chọn cho liên hệ đó:

Tại đây, bạn có thể:

 • Chọn bỏ chặn hoặc chặn liên hệ.
 • Chọn các ứng dụng liên hệ sẽ bị chặn hoặc bỏ chặn:
  • Cuộc gọi điện thoại
  • Cuộc gọi FaceTime
  • Cuộc gọi trên Facebook Messenger
  • Cuộc gọi WhatsApp Messenger
  • Cuộc gọi Discord 
  • Cuộc gọi Telegram 
  • Cuộc gọi Hangsouts
  • Cuộc gọi tín hiệu
  • tin nhắn iMessage
  • Tin nhắn Facebook Messenger
  • Tin nhắn Twitter
  • Tin nhắn WhatsApp Messenger
  • Tin nhắn Snapchat
  • Thông điệp Discord 
  • Tin nhắn Telegram 
  • Tin nhắn trong Hangouts
  • Tin nhắn tín hiệu
  • Tin nhắn TikTok
 • Cấu hình khung thời gian chặn hoặc bỏ chặn cho tất cả bảy ngày trong tuần

Cài đặt của bạn sẽ được lưu vào một ứng dụng GUI có tên là iBlockX hiển thị tại màn hình chính. Bạn có thể dễ dàng xem hoặc xóa các quy tắc từ sự tiện lợi của ứng dụng mà không cần phải truy cập lại ứng dụng cài đặt.

Nếu bạn quan tâm đến việc thử iBlockX để kiểm soát các thông báo đến tốt hơn, bạn có thể mua iBlockX với giá 1.99 đô la từ kho lưu trữ Twickd hoặc dùng thử miễn phí tại Kênh Táo thông qua trình quản lý gói yêu thích của bạn. Tinh chỉnh hỗ trợ các thiết bị iOS 12 và 13 đã Jailbreak.