Iconator2 – Tùy chỉnh bố cục trên màn hình chính của iPhone

- 23.07.2019

Nếu bạn là người thích thay đổi bố cục của màn hình chính thì tinh chỉnh Boxy 3 là một tinh chỉnh quen thuộc từ lâu nay. Nhưng nếu như bạn cần một tinh chỉnh Jailbreak khác thú vị hơn thì bạn có thể thích Iconator2 (iOS 12), một phát hành mới của nhà phát triển iOS Soh Satoh.

Iconator2 cung cấp tất cả các tùy chọn để thay đổi bố cục biểu tượng ứng dụng trên Màn hình chính của bạn. Với nó, bạn có thể thay đổi số lượng hàng, cột và điều chỉnh khoảng cách giữa các biểu tượng, còn nhiều hơn nữa.

Iconator2 cung cấp các tùy chọn sau cho người dùng:

 • Thay đổi số lượng hàng biểu tượng ứng dụng
 • Thay đổi số lượng cột biểu tượng ứng dụng
 • Cấu hình một tập tin hàng đầu
 • Cấu hình một hình dưới cùng
 • Cấu hình phần phụ 
 • Điều chỉnh kích thước biểu tượng ứng dụng
 • Điều chỉnh kích thước biểu tượng ứng dụng Dock
 • Điều chỉnh vị trí tên ứng dụng
 • Điều chỉnh kích thước biểu tượng ứng dụng Thư mục
 • Điều chỉnh vị trí tên ứng dụng Thư mục
 • Thay đổi số lượng hàng biểu tượng ứng dụng trong Thư mục
 • Thay đổi số lượng cột biểu tượng ứng dụng trong Thư mục
 • Thay đổi số lượng hàng biểu tượng ứng dụng trong chế độ xoay ngang
 • Thay đổi số lượng cột biểu tượng ứng dụng trong chế độ xoay ngang
 • Điều chỉnh bán kính biểu tượng của các biểu tượng ứng dụng trên Màn hình chính

Bạn có thể xem video trình diễn Iconator2 bởi nhà phát triển:

Khi cài đặt Iconator2, bạn cũng sẽ tìm thấy ngăn tùy chọn trong ứng dụng Cài đặt nơi bạn có thể cấu hình thiết bị của mình:

Tại đây, bạn có thể:

 • Bật hoặc tắt Iconator2
 • Bật hoặc tắt Cài đặt nhanh
 • Ẩn hoặc hiển thị tên biểu tượng
 • Ẩn hoặc hiển thị biểu tượng thông báo
 • Thay đổi kích thước biểu tượng thông báo
 • Ẩn hoặc hiển thị dấu chấm trang
 • Ẩn hoặc hiển thị Dock
 • Ẩn hoặc hiển thị nền của Dock
 • Ẩn hoặc hiển thị nền biểu tượng Thư mục
 • Ẩn hoặc hiển thị nền Thư mục
 • Ẩn hoặc hiển thị các chỉ số biểu tượng ứng dụng
 • Di chuyển Thời gian màn hình khóa và ngày qua các thanh trượt
 • Đánh thức thiết bị nhanh hơn
 • Ẩn phần dưới trang Widgets

Nếu bạn đã thích Iconator2 thì bạn có thể tải về nó với giá chỉ 0.98 đô la từ kho Packix trong Cydia hoặc Sileo và nó hoạt động với tất cả các thiết bị iOS 12 đã Jailbreak.

Bạn đã sử dụng Iconator2 chưa?