Công cụ Jailbreak iOS 10.x cho thiết bị 32-bit được phát hành

- 25.12.2017

Trong thời gian Giáng sinh hôm nay, tihmstar đã chia sẻ công khai công cụ Jailbreak dành cho thiết bị 32-bit chạy iOS 10. Nó hoạt động đến iOS 10.3.3 cuối cùng trên thiết bị 32-bit, vì vậy có thể nói rằng nó phục vụ Jailbreak mãi mãi cho tất cả thiết bị 32-bit không thể nâng cấp lên iOS 11.

Mặc dù tihmstar cảnh báo rằng ông chỉ thử nghiệm công cụ này trên iPhone5.2, iOS 10.3.3. h3lix dựa trên khai thác v0rtex của Siguza mà tihmstar đã chuyển sang 32 bit, nhưng ông đã làm việc đủ nhanh để phát hành tác phẩm của mình trước khi khai thác ban đầu đã được phát hành hoàn toàn cho nền 64-bit ban đầu của nó.

Nếu bạn muốn tải xuống phiên bản ứng dụng phát hành đầu tiên này, hãy truy cập trang web h3lix chính thức. Các Jailbreak có thể được tải về như bình thường, như là một tập tin .ipa và được cài đặt với Cydia Impactor. Xin lưu ý rằng  đây chỉ là bản phát hành đầu tiên và chỉ được thử nghiệm chính thức trên một thiết bị cho đến nay.

Hãy cẩn thận khi cài đặt và đảm bảo bạn có các tùy chọn sao lưu và phục hồi trước khi thử nó. Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy nó làm việc trên cả hai mô hình của iPhone 5, cũng như trên 5c và iPad.

Nếu bạn có một thiết bị 32-bit đang chạy 10.x, bạn có thể tải về h3lix bây giờ. Hãy cho chúng tôi biết bạn có thành công hay không? Có điều gì xảy ra khi bạn cài đặt Jailbreak này bên dưới.

Giáng sinh vui vẻ!