LockDroid – Giao diện mật mã ma trận của Android cho iPhone

- 07.02.2019

Nếu bạn là một người dùng Jailbreak lâu năm, có thể bạn đã biết đến các tinh chỉnh Jailbreak mang giao diện mở khóa phong cách Android cho iPhone. Nhưng có vẻ như những tinh chỉnh này không được cập nhật cho phiên bản iOS mới.

Vì vậy, một tinh chỉnh Jailbreak mới có tên LockDroid của nhà phát triển iOS Julio Verne sẽ giúp bạn trải nghiệm một giao diện mở khóa theo phong cách Android. Khi dùng thử LockDroid, bạn có thể cấu hình từ ngăn tùy chọn trong ứng dụng Cài đặt:

Tại đây, bạn có thể:

 • Bật hoặc tắt LockDroid
 • Định cấu hình mẫu màn hình Khóa bạn muốn sử dụng làm mật mã
 • Chọn ma trận mẫu màn hình Khóa sẽ lớn như thế nào
 • Cài đặt số lần mở khóa sai
  • Đặt giới hạn khóa
 • Định cấu hình chủ đề tùy chỉnh cho giao diện LockDroid
 • Đặt màu của chấm ma trận đã chọn
 • Đặt màu của cảnh báo chấm mẫu ma trận không chính xác
 • Đặt màu của xác thực dấu chấm mẫu ma trận hợp lệ
 • Đặt màu của các chấm mẫu ma trận nhàn rỗi
 • Đặt màu của các chấm mẫu ma trận đầy
 • Cấu hình một vài nội địa hóa khác nhau
 • Đặt lại tất cả cài đặt về mặc định

Mật khẩu phải được bật trên iPhone hoặc iPad của bạn để tận dụng LockDroid. Nếu nó bị vô hiệu hóa, thì LockDroid không thể giữ an toàn cho thiết bị của bạn. Bạn sẽ được nhắc nhập mật mã một lần theo cách thủ công sau khi cài đặt LockDroid sao cho nó có thể được ghi đè bằng mẫu ma trận.

Chắc chắn một số thiết bị tận dụng Face ID hoặc Touch ID để xác thực thay vì mật mã này nhưng bạn vẫn sẽ được nhắc nhập mật mã của mình lúc này hay lúc khác. Vậy tại sao không sử dụng LockDroid thay vì mật mã số?

Nếu bạn muốn dùng thử nó thì bạn có thể tải xuống miễn phí từ kho beta của Julio Verne trong Cydia. Tinh chỉnh này hoạt động với tất cả các thiết bị iOS 7 – 11 đã Jailbreak.

Bạn đã thử LockDroid chưa? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.