NCLink10 – Nhóm các thông báo của bạn theo ứng dụng trên iOS

- 12.07.2017

Thông báo trên màn hình khóa và trong Trung tâm thông báo của bạn luôn nhận những thông báo hiển thị liên tục và nó không có bất cứ sự sắp xếp gọn gàng nào. Mọi thứ chỉ được xếp chồng lên nhau theo thời gian và nó khiến bạn khó chịu.

Với một tinh chỉnh mới có tên gọi NCLink10 bởi nhà phát triển iOS Hidan, bạn có thể khiến nó hiển thị gọn gàng hơn.

Trình bày ở trên, bạn có thể thấy cách tinh chỉnh làm việc không chỉ nhóm thông báo theo các ứng dụng. Bạn có thể gõ vào bất kỳ ứng dụng nào để đóng thông báo liên kết với nó rất thuận tiện.

NCLink10 đặt một cấu hình tại ứng dụng Cài đặt, nơi bạn có thể cấu hình một vài lựa chọn:

Nó được chia thành ba phần chính, bao gồm: Trung tâm thông báo, Màn hình khóa và tất cả. Bên trong mỗi số này, bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn sau:

Các tùy chọn bao gồm:

 • Thông báo nhóm cho Trung tâm thông báo
 • Kích hoạt tính năng thông báo ẩn đi trong Trung tâm thông báo
 • Thông báo nhóm cho màn hình Khóa
 • Kích hoạt tính năng thu hẹp thông báo trên màn hình Khóa
 • Tự động ẩn thông báo đến trên màn hình Khóa
 • Hiển thị nút thông báo rõ ràng trên màn hình Khóa
 • Ẩn dòng tách dưới đồng hồ màn hình Khóa
 • Màu nền tiêu đề trên màn hình Khóa dựa trên biểu tượng ứng dụng
 • Cấu hình kích thước phông chữ
 • Cấu hình vị trí tiêu đề ứng dụng
 • Biểu tượng ứng dụng hiển thị trong tiêu đề
 • Sử dụng Apple Watch thông báo
 • Cấu hình một dấu phân cách cho các thông báo ẩn
 • Hiển thị số lượng thông báo mới trong tiêu đề

Cho dù tinh chỉnh bạn phụ thuộc rất nhiều vào cách bạn sử dụng thiết bị và cách bạn muốn các thông báo hiển thị, nhưng nếu bạn muốn có nó thì nó tương thích với thiết bị iOS 10 hiện tại.

NCLink10 có sẵn để tải về với $ 1.99 từ kho BigBoss của Cydia.

Bạn có thích thông báo của mình được sắp xếp theo ứng dụng hoặc thời gian mặc định của Apple? Chia sẻ trong phần ý kiến ​​dưới đây!