Người dùng iOS 11 của Apple hiện tại đã tăng lên 76%

- 26.04.2018

Hệ điều hành iOS 11 giờ đây đã chiếm 76% các thiết bị đang hoạt động của Apple. Điểm dữ liệu mới đã được App Store nắm bắt vào ngày 22 tháng 04 năm 2018 và được phát hành hôm nay thông qua bảng điều khiển của Apple dành cho nhà phát triển. iOS 10 vẫn chiếm trên 10% thiết bị iOS đang hoạt động trong khi các phiên bản cũ  chiếm hơn 5% thiết bị không được iOS 11 hỗ trợ.

Apple vào ngày 18 tháng 01 cho biết iOS 11 đã hỗ trợ 65% các thiết bị đang hoạt động, có nghĩa là hệ điều hành đã đạt được mười một điểm phần trăm trong ba tháng qua. Bản cập nhật phần mềm iOS 11.2 chính trong tháng 12 và iOS 11.3 trong tháng 3 có thể giúp tăng số lượng người dùng của iOS 11.

Nói cách khác, Android 8.0 Oreo, phiên bản mới nhất và lớn nhất của hệ điều hành di động Google, được cài đặt trên 4,6% các thiết bị sử dụng dịch vụ của Google Play. Trang tổng quan Android dành cho nhà phát triển Android của Google không tính đến các điện thoại thông minh và máy tính bảng không chạy các dịch vụ của Play hoặc sử dụng các cửa hàng ứng dụng của bên thứ ba.

Thiết bị của bạn đang ở iOS 11 không? Chia sẻ ý kiến của bạn!