SileoNoBanner – Ẩn biểu ngữ màu đỏ khó chịu xuất hiện trong Sileo

- 07.05.2019

Nếu bạn đang sử dụng trình quản lý gói Sileo trên bản Jailbreak Chimera hoặc Electra từ nhóm Electra thì bạn chắc chắn không thích một biểu ngữ màu đỏ khó chịu xuất hiện ở đầu mỗi gói khi bạn mở nó.

Thực ra thì biểu ngữ màu đỏ này có thể được ẩn đi nếu như nhà phát triển nguồn cập nhật mô tả tương thích với Sileo, nhưng một số nguồn không thể cập nhật được. Chính vì vậy, một tinh chỉnh Jailbreak miễn phí mới có tên SileoNoBanner của nhà phát triển iOS JunesiPhone sẽ ẩn nó hoàn toàn trên Sileo của bạn.

Như bạn sẽ thấy trong các ví dụ trước và sau ảnh chụp màn hình ở trên, SileoNoBanner làm cho các mô tả tinh chỉnh Jailbreak dựa trên webview trông đẹp hơn rất nhiều và chúng tôi hy vọng rằng hầu hết người dùng sẽ nghĩ đến việc sử dụng tinh chỉnh này.

SileoNoBanner không đi kèm với bất kỳ tùy chọn nào để định cấu hình vì nó sẽ hoạt động ngay tức thì sau khi cài đặt. Hơn nữa, tinh chỉnh này hỗ trợ các thiết bị iOS 11 và iOS 12 Jailbreak có cài đặt Sileo  (bạn sẽ không cần nó nếu bạn đang sử dụng Cydia).

Bạn có thể cài đặt SileoNoBanner từ kho lưu trữ sau:

https://junesiphone.com/supersecret

Bạn có cảm thấy đau mắt khi nhìn thấy biểu ngữ màu đỏ ở Sileo không?