SmartNetwork – Quản lý kết nối mạng không dây trên iOS hiệu quả hơn

- 05.02.2020

Những người mong muốn có được quyền kiểm soát nâng cao hơn đối với mạng không dây của iPhone hoặc iPad của họ có thể thích một tinh chỉnh Jailbreak mới được phát hành có tên là SmartNetwork của nhà phát triển iOS Elias Sfeir. Tinh chỉnh này cung cấp một bộ tính năng cho phép bạn quản lý các kết nối điện thoại của mình hiệu quả hơn.

Như mô tả của tinh chỉnh, SmartNetwork được chia thành hai phần:

1) một ứng dụng cho phép bạn xem và chia sẻ mật khẩu Wi-Fi đã sử dụng trước đó với người khác.

2) Bổ sung các cài đặt cho phép bạn quyền kiểm soát mạng không dây hiệu quả hơn.

Bắt đầu với phần ứng dụng, bạn sẽ thấy biểu tượng ứng dụng mới trên màn hình chính mà bạn có thể mở để xem tất cả các mạng Wi-Fi được kết nối trước đó và mật khẩu để sử dụng chúng:

Đối với phần cài đặt thêm của SmartNetwork, nó cung cấp rất nhiều lợi ích có thể thấy trong ứng dụng Cài đặt sau khi cài đặt:

Tại đây, bạn có thể:

 • Tăng phạm vi kết nối Wi-Fi của bạn xa hơn
 • Không sử dụng dữ liệu di động trong nền
 • Tắt dữ liệu di động khi bạn khóa iPhone và bật lại khi bạn mở khóa
 • Tắt Wi-Fi khi bạn khóa iPhone và bật lại khi bạn mở khóa
 • Tắt dữ liệu di động khi Chế độ năng lượng thấp được bật
 • Nhận thông báo khi điện thoại của bạn kết nối với mạng Wi-Fi
 • Tắt dữ liệu di động khi ở ngoài ứng dụng và bật lại khi mở ứng dụng
 • Tự động chuyển sang dữ liệu di động khi tín hiệu Wi-Fi quá thấp
 • Tự động tắt dữ liệu di động khi Wi-Fi được kết nối
 • Cấu hình Wi-Fi an toàn
 • Cấu hình ứng dụng bạn muốn nhận thông báo khi sử dụng dữ liệu di động
 • Cấu hình ứng dụng bạn muốn nhận thông báo khi sử dụng Wi-Fi
 • Cấu hình ứng dụng sẽ không sử dụng dữ liệu di động

Nhà phát triển bao gồm Respring ở cuối ngăn tùy chọn để lưu mọi thay đổi bạn thực hiện.

Nếu như bạn muốn thử SmartNetwork, bạn có thể tải về nó từ kho Packix với giá 1.99 đô la hoặc dùng thử miễn phí từ kho lưu trữ của Kênh Táo trong trình quản lý Cydia hoặc Sileo. SmartNetwork chỉ hỗ trợ các thiết bị iOS 10, 11, 12 và 13 đã Jailbreak.

Bạn có muốn kiểm soát mạng không dây hiệu quả hơn với SmartNetwork không?