Làm thế nào để sửa lỗi “Missing Maintainer” trên Cydia

- 28.05.2018

Lỗi này xảy ra do các gói Cydia không có trường “Maintainer” đã được chỉ định. Maintainer có nghĩa là người chịu trách nhiệm cập nhật và hỗ trợ cho gói và người này phải có trong một tệp đi kèm với mọi gói trên Cydia.

Nếu thiếu trường này trong các gói Cydia, ngay cả khi nó không cần thiết như trong trường hợp này thì việc cài đặt gói sẽ bị lỗi. Bằng cách cung cấp một trường Manintainer theo cách thủ công, chúng tôi có thể sửa lỗi này cho Cydia, bạn có thể xem lỗi như ví dụ bên dưới:

Cách khắc phục lỗi “Thiếu Maintainer”

1) Nếu bạn chưa có Filza, hãy cài đặt Filza File Manager từ Cydia.

2) Sử dụng Filza để điều hướng đến tệp được chỉ định trong lỗi. Tệp này được gọi là status, lưu các chi tiết của tất cả các gói Cydia và được sửa đổi bất cứ khi nào các gói mới được cài đặt hoặc các tệp  cũ được loại bỏ. Đường dẫn của tệp là:

/var/lib/dpkg/status

3) Chọn tệp được gọi là status và Filza sẽ hỏi bạn muốn xem nó như thế nào. Chọn Trình xem văn bản và tệp sẽ được mở ra.

4) Cẩn thận không thực hiện bất kỳ lỗi chính tả  như xóa hoặc bổ sung ngẫu nhiên nào đối với tệp này vì sẽ khiến cho Cydia không thể khởi chạy được.

Bạn cần tạo bản sao lưu trước khi thực hiện bước sau! Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn sửa không đúng cách và lỗi tập tin này.

5) Bây giờ chúng ta phải kéo xuống, thêm trường Maintainer vào bất kỳ một gói nào thiếu nó. Để tìm ra gói nào thiếu nó, bạn nên xem lỗi xảy ra khi bạn cài đặt tinh chỉnh nào từ Cydia. Bạn có thể sử dụng chức năng Tìm kiếm để nhảy tới vị trí của nó, như hình dưới đây:

Trong ví dụ này, tôi tìm kiếm từ Facebook bởi vì tôi cài đặt bị lỗi với tinh chỉnh tên là FBHideStoriesSwipeLeft. Tôi chuyển đến thông tin gói, lưu ý ảnh bên trái là ảnh khi không có trường Maintainer. Bây giờ tôi nhấn để chỉnh sửa và thêm văn bản sau trên dòng tiếp theo:

Maintainer: CydiaGeek

Xem hình ảnh bên phải để xem ví dụ. Không quan trọng bạn đặt tên cho người quản lý nguồn gói này là ai, miễn là trường Maintainer được phát hiện trong tài liệu của Cydia. Tôi chỉ đơn giản là sử dụng tên của người tạo gói. Hãy chắc chắn không thêm bất kỳ đoạn ngắt dòng bổ sung nào với chỉnh sửa của bạn và để lại dòng mới trước thông tin của gói tiếp theo.

6) Tiếp tục quá trình này cho mỗi gói không có trường Maintainer. Khi bạn hoàn tất, nhấn Lưu ở trên cùng bên phải của màn hình, sau đó nhấn Xong để thoát tệp.

7) Thoát khỏi Cydia từ đa nhiệm, mở lại nó và nhấn Làm mới. Sau khi đã tải lại, hãy thử cài đặt, gỡ cài đặt hoặc cài đặt lại bất kỳ gói nào. Hãy chú ý đến các lỗi “Maintainer” cũng như các lỗi liên quan mà bạn có thể đã tạo bằng cách chỉnh sửa không chính xác. Hai lỗi phổ biến là lỗi “Missing Maintainer” khi không thêm người quản lý nguồn vào gói và lỗi “Dòng mới thừa hoặc thiếu” gây ra do không để lại một dòng mới ở mỗi thông tin gói.

8) Với một vài lần chạy, bạn sẽ có thể chỉnh sửa tệp cho bất kỳ gói nào có lỗi này và sửa nó. Một khi bạn có thể cài đặt một gói mà không thấy lỗi /dpkg/status/ nào trong Cydia, bạn biết bạn đã hoàn tất! Hãy nhớ thoát và làm mới Cydia sau mỗi lần chỉnh sửa tập tin này.

9) Khi bạn hoàn tất, hãy xóa bản sao lưu của  tệp status được thực hiện trong Bước 4. Nếu bạn vô tình làm hỏng tệp status của mình trong khi chỉnh sửa, hãy hoàn nguyên về bản sao lưu của bạn để bắt đầu lại.

Bạn đã thành công khi làm theo bài viết này? Chia sẻ ý kiến của bạn bên dưới.

Chinese (Simplified)EnglishVietnamese
MENU
Kênh Táo - Trang thủ thuật & tin tức về iPhone iPad iPod touch. Tin tức Jailbreak iOS và cài đặt Cydia!!