SugarCane12 – Hiển thị phần trăm trong thanh trượt độ sáng và âm lượng của Trung tâm kiểm soát

- 07.05.2019

Chúng ta luôn tương tác nhiều nhất với Trung tâm kiểm soát trên iPhone hàng ngày với việc tăng hoặc giảm độ sáng cũng như âm lượng. Nhưng sẽ tốt hơn nếu có một chỉ báo phần trăm chi tiết cho hai thanh trượt này.

Chính vì vậy, một tinh chỉnh Jailbreak miễn phí có tên SugarCane12 từ nhà phát triển iOS manolz sẽ bổ sung thêm một tỉ lệ phần trăm hiển thị trong thanh trượt độ sáng và âm lượng của Trung tâm kiểm soát.

Ngoài việc làm cho Trung tâm kiểm soát có nhiều thông tin hơn, SugarCane12 không ảnh hưởng đến các điều khiển hoặc hiệu suất của giao diện theo bất kỳ cách nào. Bạn vẫn có thể vuốt lên hoặc xuống trên các thanh trượt để điều chỉnh mức độ sáng hoặc âm lượng của điện thoại.

Nếu bạn đã Jailbreak trên iOS 12 hoặc bạn đang sử dụng bản Jailbreak Chimera mới với sự hỗ trợ đầy đủ cho A12 (X) thì bạn có thể tải xuống SugarCane12 bằng cách thêm kho lưu trữ sau vào Cydia hoặc Sileo:

https://manolzrepo.github.io/ios/

Tinh chỉnh không đi kèm với bất kỳ tùy chọn nào để định cấu hình và nếu bạn đã Jailbreak trên iOS 11 thay vì iOS 12, thì bạn có thể tiếp tục sử dụng tinh chỉnh SugarCane ban đầu của Andy Wiik.

Suy nghĩ của bạn về SugarCane là gì?