TimeToUnlock – Sử dụng thời gian hiện tại làm mật khẩu mở khóa của bạn

- 12.07.2018

Một vài năm trước, một tinh chỉnh Jailbreak gây tranh cãi đã được phát hành cho phép bạn sử dụng thời gian hiện tại để làm mật khẩu mở khóa của iPhone. Thật thú vị, ý tưởng đó dường như đang trở lại sau khi phát hành Electra1131.

Chính là TimeToUnlock, một tinh chỉnh Jailbreak miễn phí của nhà phát triển iOS Jake James, giúp khôi phục khái niệm mật mã tương đối cổ điển này trên các thiết bị iOS 11 Jailbreak.  Trong khi một số tinh chỉnh khác nhau đã xuất hiện trong Cydia Store cho mục đích này, TimeToUnlock nổi bật hơn vì các tùy chọn bổ sung mà nó đi kèm với chức năng cơ bản.

Bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn này trong ứng dụng Cài đặt sau khi cài đặt:

Tại đây, bạn có thể:

  • Bật hoặc tắt tinh chỉnh
  • Tiếp tục cho phép sử dụng mật mã thực của bạn
  • Luôn hiển thị thời gian trên màn hình Khóa
  • Định cấu hình thay đổi thời gian để làm mật mã của bạn
  • Làm cho mật mã là chuỗi thời gian bị đảo ngược
  • Thêm hai chữ số bổ sung vào thời gian cho mật mã của bạn nếu sử dụng mật mã gồm 6 chữ số

Rõ ràng, bằng cách sử dụng thời gian hiện tại làm mật khẩu sẽ khiến thiết bị mất an toàn hơn. Nhưng đồng thời, nó là sự khó khăn cho bất cứ ai cố gắng mở khóa thiết bị của bạn với thời gian luôn luôn thay đổi. Nghĩ mà ức chế chứ nhỉ :v

Các biện pháp bảo mật bổ sung như thay đổi thời gian, đảo ngược thời gian và các chữ số bổ sung có thể ngăn chặn truy cập trái phép.

Nếu bạn muốn thử TimeToUnlock, thì bạn có thể tải nó miễn phí từ kho lưu trữ BigBoss của Cydia. Tinh chỉnh hoạt động trên tất cả các thiết bị iOS 11 đã Jailbreak.

Bạn có đặt mật mã của bạn là thời gian hiện tại không? Hãy cho chúng tôi biết lý do trong phần bình luận bên dưới.